MVO checklist Restaria Het Anker

Restaria Het Anker wil vanuit haar formule-gedachte graag op een duurzame manier bijdragen aan een betere samenleving door Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Hiervoor zijn vanuit de formule een aantal criteria opgesteld die meten in hoeverre Restaria Het Anker voldoet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


Op basis van de criteria behaalt Restaria Het Anker een totaalscore voor MVO. Deze totaalscore wordt weergegeven in de vorm van een ‘MVO-thermometer’. In deze thermometer is direct te zien in hoeverre Restaria Het Anker bezig is met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en welke verbeterpunten er nog zijn voor de toekomst.


Binnen Restaria geloven wij dat MVO hand in hand moet kunnen gaan met betaalbare prijzen. Samen kunnen we bijdragen aan een stabielere toekomst voor iedereen, zonder daarvoor teveel te hoeven betalen. Wanneer u als consument een Restaria bezoekt, draagt u automatisch bij aan een duurzamere samenleving.